profile

Mehmet Murat Topaç

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

İzmir’de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden, makine mühendisliği lisans derecesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden yüksek lisans ve yine aynı enstitüden makine mühendisliği dalında doktora dereceleri aldı. 2002-2010 Yılları arasında, Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, Otomotiv Anabilim Dalı bünyesinde, Araştırma Görevlisi ve 2010-2013 yılları arasında da Dr. Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 2013 Yılından bu yana, yine aynı anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Elliden fazla akademik yayının yazarı/ortak yazarı olup, IMech-E Journal of Automobile Engineering, IMech-E Journal of Mechanical Engineering Science, Engineering Failure Analysis, Materials & Design, Advances in Engineering Software ve Journal of Mechanical Science and Technology'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda uluslararası bilimsel dergide hakem olarak görev yapmaktadır.

Dr. TOPAÇ, akademik çalışmalarının yanı sıra, çeşitli özel kuruluşlar ile, özellikle askeri taşıtlar ve ağır ticari taşıtlar konu başlıkları altında, doğrudan uygulamaya yönelik endüstriyel çalışmalar da yürütmektedir.

SAE (Society of Automotive Engineers) International ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası üyesidir.

Çalışma konuları

Konvansiyonel taşıt tasarımı

Elektrikli taşıt tasarımı

Askeri amaçlı taşıtlar, ağır ticari taşıtlar, özel hizmet taşıtları, yarı römorklar ve platformlar için süspansiyon ve direksiyon sistemlerinin kinematik ve mekanik tasarımı

Taşıt dinamiği: Çoklu Cisim Sistemleri yaklaşımıyla, tekerlekli kara taşıtlarının seyir davranışlarının simülasyonu ve optimizasyonu

Ağır ticari, askeri ve özel hizmet tipi taşıtların, birden fazla akstan yönlendirilmesi

Ekli ağır ticari taşıtlarda progresif yönlendirme

Bilgisayar destekli tasarım ve mühendislik

Deney tasarımı tabanlı yaklaşımlar kullanılarak süspansiyon sistemi elemanlarının mekanik tasarımı, yapısal optimizasyonu ve yorulma ömrünün artırılması

Topoloji optimizasyonu yardımıyla, yürüyen aksam elemanlarının hafif tasarımı

Taşıt jantlarının mekanik tasarımı, yapısal optimizasyonu ve yorulma ömrü iyileştirmesi

Makine elemanlarında hasar tahmini ve analizi

Ağır ticari ve askeri taşıtlar için güç iletim elemanlarının ve sistemlerinin mekanik tasarımı

İnşaat makineleri ve traktör alt sistemlerinin mekanik tasarımı

 

  • Telefon : +90 232 301 92 48
  • Email : murat.topac@deu.edu.tr; mmtopac@yahoo.com
  • Adres : Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Z40 (Ofis),Tınaztepe Yerleşkesi, 35397, Buca / İzmir

resume